Fortfarande Dali….

Skulpturer tar form och färg lite långsamt. Figurerna med de långa, långa benen målas och dekoreras.  

    
    
    
   

 Snart är de nog klara. Jag tycker det är bra att barnen lär sig att låta det de skapar vila medan det torkar. De är annars så snabba på att bli klara. Det här gänget vilar i processen medan materialet måste torka.